top of page

RAČUNOVODSKE  STORITVE

Naše računovodstvo vam nudi storitve za mala podjetja, srednja podjetja ter velika podjetja.

 ZA VAS OPRAVLJAMO NASLEDNJE STORITVE 

 • vodenje glavne knjige,

 • izpisi odprtih postavk,

 • obračun davka na dodano vrednost,

 • vodenje davčnih evidenc,

 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,

 • izdelava zaključnega računa,

 • izdelava medletnih bilanc,

 • obračun plač,

 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,

 • izdelava statistike finančnih računov,

 • vodenje plačilnega prometa,

 • obračun obresti,

 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,

 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,

Discussing the Numbers

Dodatne storitve

 • priprava izvršb,

 • priprava opominov,

 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,

 • odjava delavcev,

 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,

 • računovodstvo na terenu 

 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,

 • priprava  poslovnih načrtov,

 • prevzem in dostava dokumentov

 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,

 • ustanovitve podjetija v Sloveniji

 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij,

 • prijava v sistem ddv,

 •  podjetniško svetovanje,

 • cenitve podjetij,

 • urejanje delovnih dovoljenj.

Business Meeting

INDIVIDUALNI PRISTOP DO VSEH NAŠIH STRANK

 • V našem računovodstvu vam bomo individualno stali ob strani pri vsakem problemu ki ga boste imeli ter konstruktivno rešili vse vaše težave.

 • Vsakemu podjetju bo dodeljen osebni računovodja za najboljšo možno izkušnjo z računovodskim servisom.

Financial Consultation

IZBERITE SI PAKET PO VAŠIH POTREBAH

Zaupajte nam svoje podjetje v naše roke

Retail Checkout Counter
Volunteers Packing Food
Salad with Fish Fillet

PJP MINI

Za mala podjetja 

PJP MIDI

Za srednja podjetja

PJP MAXI

Za velika podjetja

bottom of page