top of page
Search
  • Writer's pictureAljaž Potočnik

Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

Sprememba predlaga pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov, ki je vezan na socialno zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe ter podaljšuje obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje. Po predlogu bo pogoj torej izpolnjen, če bo zavezanec sam zavarovan neprekinjeno vsaj devet mesec za polni delovni čas na podlagi samozaposlitve, ali pa bo imel zaposlenega delavca, ki je na podlagi tega delovnega razmerja vključen v zavarovanje neprekinjeno vsaj 9 mesecev za polni delovni čas. Tako se pogoj neprekinjene vključenosti v zavarovanje podaljšuje s petih mesecev na devet mesecev. Prav tako se spreminja višina odhodkov, ki se priznava pri ugotavljanju davčne osnove v sistemu normiranih odhodkov. Višina priznanih normiranih odhodkov se določi, glede na dosežene prihodke ter obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Del plače za poslovno uspešnost

Skladno s predlogom sprememb bo davčno ugodnejša obravnava plačil za poslovno uspešnost možna največkrat dvakrat letno, hkrati pa se odpravlja možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslov

Comentários


bottom of page